1Vakıf+BES nedir?
Vakfımızın üyelerine ilk ve en önemli taahhüdü ömür boyu emekli maaşı ödemektir. Günümüz koşullarında bu taahhüdü üyelerimizin standartlarını belirli bir düzeyde tutarak yerine getirebilmek ve Vakıf Sosyal Dayanışmasının sürdürülebilir hale getirilebilmesi için insan kaynağı yaratmak adına; hem mevcut üyeler hem de yeni üyeler için getirileri yüksek ve avantajlı bir sistem gereksinimiyle Vakıf bünyesinde yeni bir model kurulmuştur. Bu modelle üyelerimizin Devlet Katkılı, şeffaf bir işleyişle son yıllarda iyi getiriler sağlayan Bireysel Emeklilik Sisteminin yararlananı olmalarının yanı sıra, Vakfın pazarlık gücü ile elde ettiği ek avantajlardan da yararlanması sağlanmıştır. Vakıf+BES ve avantajları ile ilgili detaylar için Tıklayınız.
2Kimler Vakfa Üye olabilir?
Vakıf üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması gerekmektedir;
- T.C. uyruğunda olmak,
- Vakıf Kurucusunun, doğrudan hissedar olduğu şirketleri ile bu şirketler tarafından kurulan veya hissedar olunan diğer şirketlerin personeli olmak,
- Vakıf personeli olmak,
- Vakfın en az % 51 hissesine sahip olduğu şirketlerin daimi personeli olmak,
- Vakıf Kurucusu personeli tarafından kurulan Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı çalışanı olmak,
- Vakıf yararlananı olma hakkı kazanıldıktan sonra yukarıda sayılan hallerdeki değişiklikler yararlanan sıfatını etkilemez.
3Vakfa Üye olmak için Bireysel Emekliliğe üye olmak zorunda mıyım?
Evet. Vakfa üye olmak demek aynı zamanda üyelik tarihinden emeklilik yaşına kadar Bireysel Emeklilik Sözleşmesine üye olmak demektir. Katkı payı ödeyerek emeklilik için birikim yapılmaya başlanır.
4Vakfa üyelik için nereye başvurmam gerekiyor?
Üyelik başvurusu için Tıklayınız.
5Üyeliğim ne zaman başlar?
Üyelik formunun doldurulması ve tarafımıza teslim edilmesi ile başvurunuz değerlendirilmeye alınır. Vakıf tarafından üyelik kabul tarihi üyelik başlangıç tarihiniz olacaktır.
6Vakfın bütün üyelerinin Bireysel Emekliliğe aktarımı yapıldı mı?
2015 yılsonu itibariyle Vakıf’taki birikim tutarı ve yaşı, aktarım için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen limitler içinde bulunan mevcut bütün üyelerin aktarımı yapılmıştır. Aktarımı yapılmayan üyeler Vakfın 1987 yılından beri var olan sistemi içerisindeki birikimlerine göre emekli maaşı almaya devam etmektedir. Vakfın 2015 yılı öncesi var olan bütün üyeleri için aktüeryal hesaplamalar yapılarak Hazine Müsteşarlığından üye bazlı onayları alınmıştır. Vakıf, mevcut bütün üyelerine verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için gereken varlığa sahiptir.