1Hangi şartlarda emekliliğe hak kazanırım?
Üye, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.
2Emekliliğe hak kazanıldığında süreç nasıl işleyecek?
Şirket, üyenin başvurusu üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini üyenin elektronik posta adresine veya faksına, bunlar da yoksa posta adresine gönderecektir.

Üye, emeklilik bilgi formundaki seçeneklere göre emeklilik tercihini yazılı olarak şirkete bildirecektir. Üyenin emeklilik hakkını kullanabilmesi için tüm sözleşmelerini birleştirmesi gerekmektedir.
3Emeklilik bilgi formunun içeriği nedir?
Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler ile örnek mali projeksiyonları içerir.
4Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahipsem ne zaman emekli olabilirim?
Üyenin aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması ve diğer sözleşmelerini bu sözleşme ile birleştirmesi gerekir.
5Emekliğe hak kazandığımda, emeklilik hakkımı, ileri bir tarihte kullanmak üzere erteleyebilir miyim?
Evet. Üye emeklilik hakkını kazandıktan sonra bu hakkı istediği tarihte kullanabilir. Belirlediği tarihte emeklilik gelir planına geçmek için Vakıf ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
6Aktarım öncesinde Vakıf üyesiydim ve aktarımdan sonra Vakıftan 50 yaşında emekli oldum, maaşımı almaya devam edebilecek miyim?
-56 yaş öncesinde Vakıf’tan emekli olan üyenin maaşı 56 yaşına kadar Vakıf’tan ödenecektir.

-56 ile 75 yaş arasında üyenin maaşının bir kısmı Vakıftan, bir kısmı ise AvivaSA’dan ödenecektir.

-75 yaş sonrasında vefat durumuna kadar üyenin maaşı Vakıftan ödenecektir.

Maaş tutarları aktarım tarihine göre faizsiz ortamda hesaplanmış olup her üye için hesap oranları değişmektedir.
7Emeklilik hakkımı iki sözleşmemden birinde kullanmak isteyebilir miyim?
Hayır. Üyelerin emeklilik hakkını kullanabilmesi için tüm sözleşmelerine ilişkin hesapların birleştirilmesi gerekir.
8Emeklilik hakkımı kullanıp toplu para alarak sistemden ayrılmıştım. Yeni bir sözleşme alırsam ne zaman emekli olabilirim?
Emeklilik hakkını kullanıp toplu para alan üyenin, yeni bir emeklilik sözleşmesi akdetmesi durumunda, bu sözleşmeden emeklilik hakkını kullanabilmesi için yeni sözleşmenin en az on yıl sistemde bulunması gerekir.
9Emekli olduktan sonra birikimlerimi nasıl alabilirim?
Emekliliğe hak kazandıktan sonra üyeler,

- Birikimlerinin tamamını bir defada toplu olarak alıp sistemden ayrılabilirler. Ancak toplu halde birikimlerin alınması halinde üye Vakıftaki haklarından vazgeçmiş olur.

- Birikimlerinin tümünü veya bir kısmını alarak kalanını programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler.
10Toplu para ile emekli olmak istersem ne kadar süre sonra bana ödeme yapılır?
Şirket, bu yöndeki talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir.
11Emekli olarak sistemden ayrılmam durumunda, hangi oranda stopaj kesintisi uygulanacak?
Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.
12Programlı geri ödeme nedir?
Birikimlerini maaş şeklinde almak isteyen üyenin, hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasıdır.

Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, üye;

- İlgili hesaba katkı payı ödeyemez.

- Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.

- Fon dağılımını değiştirebilir.

- Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir.

- Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir. Birikimlerin tamamının alınması halinde üye Vakıftaki haklarından vazgeçmiş olur.
13Aktarım ile üç yıl BES tarafından maaş almamayı tercih ederek birikim sözleşmesi imzalayan ve bu süreçte sadece Vakıftan emekli maaşı alacak olan üyeler devlet katkısı avantajından faydalanmak için nasıl bir yol izlemelidir? Örnek olarak 58 yaşında bir Vakıf üyesi için açıklayabilir misiniz?
BES tarafında üç yıl boyunca emekli maaşı almayarak devlet katkısı avantajından faydalanmak isteyen Vakıf emeklileri bu süreçte yıllık brüt asgari ücret üst limiti dahilinde bir tutarı adlarına açılmış olan sözleşmeye katkı payı olarak ödeyeceklerdir. Üyenin bir başka emeklilik sözleşmesi olması halinde diğer sözleşmeye yapılan katkı payı ödemeleri de yıllık brüt asgari ücret üst limiti için dikkate alınır. Üç yıl boyunca aktarım ile adına açılmış olan birikim sözleşmesine mevzuat ile belirlenen limitler dahilinde katkı payı ödemesi yapan bir üye bu katkıların %25’i büyüklüğünde devlet katkısına hak kazanacaktır. Katkı payı ödemeleri, hak edilen devlet katkısı ve getirilerinin tamamı 3.yılın sonunda toplu olarak alınabilecektir.

Örnek olarak 58 yaşındaki bir emekli üye BES’e aktif üye olarak geçip 3 yıl boyunca katkı payı ödediğinde, 3.yılın sonunda 61 yaşında BES’ten emekliliğe hak kazanacak ve ödediği katkılar, hak edilen %25 devlet katkısı ile getirilerinin tamamına hak kazanacaktır.
14Aktarım ile üç yıl BES tarafından maaş almamayı tercih ederek birikim sözleşmesi imzalayan ve bu süreçte sadece Vakıftan emekli maaşı alacak olan üyelerin durumu ile ilgili açıklama yapabilir misiniz?
Bu durumdaki Emekli üyeler devlet katkısı avantajından faydalanmak ve BES tarafından alacakları maaşları yükseltmek amacıyla bir süreliğine BES’ten maaş almayı ertelemiş olacaklardır. Aktarım öncesi alınan maaşın Vakıf tarafından ödenen kısmı ise devam edecektir. Aktarım tarihini takip eden 3.yılın sonunda 56 yaşını tamamlamış olmaları koşulu ile BES tarafında da emekli olabilecek ve 75 yaşına kadar BES’ten maaş alabileceklerdir.
152002 yılından bu yana teknik faiz düzenlemeleri nedeniyle emekli maaşları azalıyor veya çok düşük oranlarda artıyor. Bu değişiklikten sonra da benzer durumlarla karşılaşma olasılığı var mı?
2002 yılında %20 olan ve yıllar itibariyle %5’e kadar düşürülen teknik faiz oranı, 2015 yılında Vakıf+BES Modeli ile birlikte Vakıf tarafında %2 olarak kullanılmaya başlamıştır. BES tarafında ise teknik faiz oranı %0’dır. Böylece maaşların minimum enflasyon oranında artması için yeterli bir teknik faiz oranı kullanılmaya başlamıştır.
16Vefat etmem halinde birikimlerim ne olacak?
Üyenin vefat etmesi halinde, birikimleri ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşmede belirttiği lehdara/lehdarlara, lehdar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir.
17Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabilir miyim?
Üye bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda Vakıftaki haklarından vazgeçmiş olur.

-10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15,

-10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10

-Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5

oranında stopaj kesintisine tabidir.
18Stopaj iadesi ve vergi uygulamaları hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacım var. Nereye başvurmalıyım?
İlgili kamu otoritesi olan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına sorularınızı iletebilirsiniz.