• Sözleşme kapsamında olan ameliyatlarda, SGK kullanımı halinde 5.000,-TL’ye kadar olan SUT Bedelinin sigortalılara ödendiği ameliyat tazminat teminatı eklenmiştir. Bu teminat özellikle bazı operasyonlarda devlet hastanelerini güvenilir bulan veya özel hastane dahi olsa SGK kullanmayı tercih eden sigortalılara bir teşekkür mahiyetinde SGK tutarı kadar ödeme yapılan bir teminattır. SUT, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğidir. Her operasyonun bu tebliğe göre bir değeri bulunmaktadır.
    Örneğin özel hastane maliyeti 6.000 TL olan Safra kesesi ameliyatının SUT Bedeli 1.500.- TL’dir. Bu ameliyatın devlet veya üniversite hastanelerinden birinde gerçekleştirilmesi ve sigorta şirketine yapılan operasyonun belgelenmesi halinde SUT Bedeli olan 1.500.- TL Acıbadem Sigorta tarafından sigortalının hesabına yatırılacaktır. Bu uygulama ile grubun Hasar/Prim oranın düşürülmesi ve sigortalıya maddi katkı sağlanması hedeflenmektedir.
    (SUT ödemeleri, bir sonraki yılın hasar/prim oranı hesaplamalarında dikkate alınacaktır.)
  • Acıbadem Hayat Sigorta A.Ş.’nin ekte sunulan NW3 Kurumlarında SGK kullanılarak gerçekleşen ayakta tedavilerde, Plan-2/A için %20 olan katılım payı alınmayacak, Plan-2/B için %40 olan katılım payı %20 olarak alınacaktır.
  • Acıbadem Sigorta Hastanelerinde geçerli olmak üzere yılda bir kez diş muayene ve panoromik röntgen ücretsiz olarak verilecektir.(180 TL Maliyetli)
    (Kullanımın gerçekleşmesi halinde bir sonraki yılın hasar/prim oranı hesaplamalarında dikkate alınacaktır.)

Amerikan Hastanesi, Alman Hastanesi, Florance Nightingale Grubu, Anadolu Sağlık Merkezi ve Memorial Grubu Hastanelerinde yatarak tedavi katılım payı %10 olarak gerçekleşecektir