Vakıf yararlananlarına ait birikimlerin bir kısmının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)’e aktarımı ve aktarımın AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ne yapılacak olması nedeni ile “Bireysel Emeklilik Aracılığı” faaliyetinde bulunacak %100 hissesi Vakfımıza ait ve ödenmiş sermayesi 50.000.-TL. olan, TiemPo Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi unvanında bir şirket kurularak 22.10.2015 tarihinde tescil edilmiş ve 27.10.2015 tarih ve 8934 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

www.tpvakif.org.tr